Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Companiei de Infanterie Kandahar Airfield - Ground Defence Area

Ministrul Mircea Duºa, la ceremonia de repatriere a KAF-GDA - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Mircea Dușa, la ceremonia de repatriere a KAF-GDA - foto Cătălin Ovreiu