Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Companiei de Infanterie Kandahar Airfield - Ground Defence Area

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã participanþilor la ceremonia de repatriere a KAF-GDA - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale se adresează participanților la ceremonia de repatriere a KAF-GDA - foto Cătălin Ovreiu