Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Companiei de Infanterie Kandahar Airfield - Ground Defence Area

Ministrul Mircea Duºa îi felicitã pe militarii întorºi din misiunea din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Mircea Dușa îi felicită pe militarii întorși din misiunea din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu