Exercițiul „Mălina 14” (Smârdan Firing Range - Exercise "Mălina 14")

Exerciþiul interarme cu trageri de luptã „Mãlina 14”, în Poligonul Smârdan, judeþul Galaþi - foto Toni Ene
(Combat shooting during Exercise "Mãlina 14" at Smârdan firing range Galaþi County)

Exercițiul interarme cu trageri de luptă „Mălina 14”, în Poligonul Smârdan, județul Galați - foto Toni Ene
(Combat shooting during Exercise "Mălina 14" at Smârdan firing range Galați County)