Câmpulung Moldovenesc - Alocuþiunea ministrului Mircea Duºa - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – speech by defence minister Mircea Duºa)Câmpulung Moldovenesc - Defilarea elevilor colegiului "ªtefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – students of "ªtefan cel Mare" Military High School marching)Câmpulung Moldovenesc - Aspect de la la ceremonia de încheiere a anului ºcolar 2013-2014 desfãºuratã la Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – closing ceremony of 2013-2014 school year at "ªtefan cel Mare" Military High School)
Câmpulung Moldovenesc - Alocuțiunea ministrului Mircea Dușa - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – speech by defence minister Mircea Dușa)
Vizualizat: 706 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Defilarea elevilor colegiului "Ștefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – students of "Ștefan cel Mare" Military High School marching)
Vizualizat: 667 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Aspect de la la ceremonia de încheiere a anului școlar 2013-2014 desfășurată la Colegiul Militar Liceal „Ștefan cel Mare” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – closing ceremony of 2013-2014 school year at "Ștefan cel Mare" Military High School)
Vizualizat: 700 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Aspect din timpul defilãrii elevilor colegiului "ªtefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc - students of "ªtefan cel Mare" Military High School marching)Câmpulung Moldovenesc - Ministrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe absolvenþii promoþiei „Constantin Brâncoveanu - 300” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – defence minister congratulating the graduates of „Constantin Brâncoveanu - 300” class)Câmpulung Moldovenesc - Predarea oficialã a "Cheii Promotiei" reprezentantului anului III - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – official handover of “Class Key” to the representative of the 3rd year)
Câmpulung Moldovenesc - Aspect din timpul defilării elevilor colegiului "Ștefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc - students of "Ștefan cel Mare" Military High School marching)
Vizualizat: 643 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Ministrul apărării naționale îi felicită pe absolvenții promoției „Constantin Brâncoveanu - 300” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – defence minister congratulating the graduates of „Constantin Brâncoveanu - 300” class)
Vizualizat: 654 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Predarea oficială a "Cheii Promotiei" reprezentantului anului III - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – official handover of “Class Key” to the representative of the 3rd year)
Vizualizat: 631 ori.
Breaza - Ceremonia de încheiere a anului ºcolar 2013-2014 la Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza - closing ceremony of 2013-2014 school year at "Dimitrie Cantemir" Military High School)Breaza - ªeful SMG, general-locotenent, ªtefan Dãnilã, la ceremonia de la Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza – the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, during the ceremony at "Dimitrie Cantemir" Military High School)Breaza - Defilare a elevilor colegiului "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza - students of "Dimitrie Cantemir" Military High School marching)
Breaza - Ceremonia de încheiere a anului școlar 2013-2014 la Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza - closing ceremony of 2013-2014 school year at "Dimitrie Cantemir" Military High School)
Vizualizat: 668 ori.
Breaza - Șeful SMG, general-locotenent, Ștefan Dănilă, la ceremonia de la Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza – the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, during the ceremony at "Dimitrie Cantemir" Military High School)
Vizualizat: 718 ori.
Breaza - Defilare a elevilor colegiului "Dimitrie Cantemir" - foto MApN
(Breaza - students of "Dimitrie Cantemir" Military High School marching)
Vizualizat: 718 ori.
Breaza - Absolvenþii promoþiei „Constantin Brâncoveanu – 300” - foto MApN
(Breaza – Class "Constantin Brâncoveanu-300")Alba Iulia - Ceremonia de încheiere a anului ºcolar 2013-2014 la Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul" - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year at "Mihai Viteazul" Military High School)Alba Iulia - Aspect din timpul ceremoniei - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year)
Breaza - Absolvenții promoției „Constantin Brâncoveanu – 300” - foto MApN
(Breaza – Class "Constantin Brâncoveanu-300")
Vizualizat: 722 ori.
Alba Iulia - Ceremonia de încheiere a anului școlar 2013-2014 la Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul" - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year at "Mihai Viteazul" Military High School)
Vizualizat: 727 ori.
Alba Iulia - Aspect din timpul ceremoniei - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year)
Vizualizat: 706 ori.
Alba Iulia - Defilare a elevilor colegiului "Mihai Viteazul" - foto MApN
(Alba-Iulia - students of "Mihai Viteazul” Military High School marching)Alba Iulia - Aspect din timpul ceremoniei de încheiere a anului ºcolar 2013-2014 - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year)
Alba Iulia - Defilare a elevilor colegiului "Mihai Viteazul" - foto MApN
(Alba-Iulia - students of "Mihai Viteazul” Military High School marching)
Vizualizat: 680 ori.
Alba Iulia - Aspect din timpul ceremoniei de încheiere a anului școlar 2013-2014 - foto MApN
(Alba-Iulia - closing ceremony of 2013-2014 school year)
Vizualizat: 682 ori.