Ceremonii de încheiere a anului școlar 2013-2014 la colegiile militare liceale (Ceremonies at the End of 2013-2014 School Year)

Câmpulung Moldovenesc - Aspect din timpul defilãrii elevilor colegiului "ªtefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc - students of "ªtefan cel Mare" Military High School marching)

Câmpulung Moldovenesc - Aspect din timpul defilării elevilor colegiului "Ștefan cel Mare" - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc - students of "Ștefan cel Mare" Military High School marching)