Ceremonii de încheiere a anului școlar 2013-2014 la colegiile militare liceale (Ceremonies at the End of 2013-2014 School Year)

Câmpulung Moldovenesc - Ministrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe absolvenþii promoþiei „Constantin Brâncoveanu - 300” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – defence minister congratulating the graduates of „Constantin Brâncoveanu - 300” class)

Câmpulung Moldovenesc - Ministrul apărării naționale îi felicită pe absolvenții promoției „Constantin Brâncoveanu - 300” - foto Eugen Mihai
(Câmpulung Moldovenesc – defence minister congratulating the graduates of „Constantin Brâncoveanu - 300” class)