Reuniunea româno-israeliană la nivel interguvernamental desfășurată la Ierusalim (Romania-Israeli intergovernmental reunion in Jerusalem)

Aspect de la discuþiile oficiale cu ministrul apãrãrii din Statul Israel (Photo coverage of the official talks with the Defence Minister of the State of Israel.)

Aspect de la discuțiile oficiale cu ministrul apărării din Statul Israel (Photo coverage of the official talks with the Defence Minister of the State of Israel.)