Ceremonii dedicate Zilei Drapelului Naşional (Ceremonies dedicated to the day of the National Flag)

Participanþi la ceremonia de la Tulgheº (Participants in the ceremony in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.

Participanşi la ceremonia de la Tulgheº (Participants in the ceremony in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.