Ceremonii dedicate Zilei Drapelului Național (Ceremonies dedicated to the day of the National Flag)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, sãrutând Drapelul Naþional (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, kissing the National Flag) - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, sărutând Drapelul Național (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, kissing the National Flag) - foto M.Ap.N.