Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a participat la deschiderea lucrãrilor convocãrii anuale a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, attended the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)Convocarea anualã a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Petricã Mihalache
(Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)ªeful  Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la deschiderea lucrãrilor convocãrii anuale a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Petricã Mihalache
(Lieutenant General Stefan Dãnilã attending the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a participat la deschiderea lucrărilor convocării anuale a atașaților români ai apărării - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, attended the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)
Vizualizat: 1000 ori.
Convocarea anuală a atașaților români ai apărării - foto Petrică Mihalache
(Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)
Vizualizat: 1112 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la deschiderea lucrărilor convocării anuale a atașaților români ai apărării - foto Petrică Mihalache
(Lieutenant General Stefan Dănilă attending the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)
Vizualizat: 1023 ori.