Convocarea anuală a atașaților români ai apărării (Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)

Convocarea anualã a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Petricã Mihalache
(Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)

Convocarea anuală a atașaților români ai apărării - foto Petrică Mihalache
(Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)