Reprezentanþii mass-media care au participat la Cursul pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - foto M.Ap.N.Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se jurnaliºtilor - foto M.Ap.N.Ministrul Duºa acordã jurnaliºtilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.
Reprezentanții mass-media care au participat la Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 450 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se jurnaliștilor - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 448 ori.
Ministrul Dușa acordă jurnaliștilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 435 ori.
Ministrul Duºa acordã jurnaliºtilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.Ministrul Duºa acordã jurnaliºtilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.Ministrul Mircea Duºa adresându-se jurnaliºtilor ºi militarilor Batalionului 610 Operaþii Speciale din Târgu Mureº - foto M.Ap.N.
Ministrul Dușa acordă jurnaliștilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 424 ori.
Ministrul Dușa acordă jurnaliștilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 402 ori.
Ministrul Mircea Dușa adresându-se jurnaliștilor și militarilor Batalionului 610 Operații Speciale din Târgu Mureș - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 422 ori.
Jurnaliºtii împreunã cu militarii ºi cu ministrul Duºa - foto M.Ap.N.Ministrul Duºa împreunã cu jurnaliºtii, la finalul cursului - foto M.Ap.N.
Jurnaliștii împreună cu militarii și cu ministrul Dușa - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 452 ori.
Ministrul Dușa împreună cu jurnaliștii, la finalul cursului - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 433 ori.