Ministrul apărării naționale la ceremonia de încheiere a Cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se jurnaliºtilor - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se jurnaliștilor - foto M.Ap.N.