Aspect de la repatrierea cetãþenilor români ºi ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la repatrierea cetãþenilor români, la Baza 90 Transport Aerian (Repatriation of the Romanian citizens, at 90 Airlift Base)  - foto Cãtãlin Ovreiu Aspect de la repatrierea cetãþenilor români ºi ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la repatrierea cetățenilor români și ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 412 ori.
Aspect de la repatrierea cetățenilor români, la Baza 90 Transport Aerian (Repatriation of the Romanian citizens, at 90 Airlift Base) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 454 ori.
Aspect de la repatrierea cetățenilor români și ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 426 ori.
Aspect de la repatrierea cetãþenilor români ºi ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la repatrierea cetățenilor români și ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 444 ori.