Repatrierea unui grup de cetățeni români și membrii de familie ai acestora din Fâșia Gaza (Repatriation of the 84 Romanian citizens and their family members from Gaza Strip)

Aspect de la repatrierea cetãþenilor români ºi ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la repatrierea cetățenilor români și ai membrilor de familie ai acestora (Repatriation of the Romanian citizens and their family members) - foto Cătălin Ovreiu