Repatrierea unui grup de cetățeni români și membrii de familie ai acestora din Fâșia Gaza (Repatriation of the 84 Romanian citizens and their family members from Gaza Strip)

Aspect de la repatrierea cetãþenilor români, la Baza 90 Transport Aerian (Repatriation of the Romanian citizens, at 90 Airlift Base)  - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la repatrierea cetățenilor români, la Baza 90 Transport Aerian (Repatriation of the Romanian citizens, at 90 Airlift Base) - foto Cătălin Ovreiu