Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte onorul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Cãtãlin Ovreiu Militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" în noua uniformã de varã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale ºi ºeful SMG trec în revistã formaþia de militari -  Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește onorul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 853 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" în noua uniformă de vară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 996 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful SMG trec în revistă formația de militari - Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1029 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" în noua uniformã de varã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale rãspunde întrebãrilor jurnaliºtilor - foto Cãtãlin OvreiuMilitari ai Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Cãtãlin Ovreiu
Militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" în noua uniformă de vară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1123 ori.
Ministrul apărării naționale răspunde întrebărilor jurnaliștilor - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1024 ori.
Militari ai Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1007 ori.