Regimentul 30 Gardă a prezentat ministrului apărării naționale uniforma de vară de protocol

Militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" în noua uniformã de varã - foto Cãtãlin Ovreiu

Militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" în noua uniformă de vară - foto Cătălin Ovreiu