Regimentul 30 Gardă a prezentat ministrului apărării naționale uniforma de vară de protocol

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful SMG trec în revistã formaþia de militari -  Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale și șeful SMG trec în revistă formația de militari - Cătălin Ovreiu