Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte onorul la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" (Defence Minister, Mircea Duºa, is saluted at "Carol I" NDU) - foto Cãtãlin OvreiuAbsolvenþii Promoþiei 117 "Constantin Brâncoveanu - 300 " a UNAp (The graduates of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300 " of `NDU ) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale oferã un stilet ºefului de promoþie, locotenent-comandor Ioan Mischie (The Minister of National Defence offers a stiletto to the chief of class, Lieutenant Commander Ioan Mischie) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește onorul la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (Defence Minister, Mircea Dușa, is saluted at "Carol I" NDU) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 760 ori.
Absolvenții Promoției 117 "Constantin Brâncoveanu - 300 " a UNAp (The graduates of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300 " of `NDU ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 802 ori.
Ministrul apărării naționale oferă un stilet șefului de promoție, locotenent-comandor Ioan Mischie (The Minister of National Defence offers a stiletto to the chief of class, Lieutenant Commander Ioan Mischie) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 933 ori.
Ministrul Duºa decoreazã Drapelul de Luptã al UNAp (Minister Duºa decorates the NDU Combat Colors ) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei (The Minister of National Defence addressing the audience ) - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul ceremoniei (Graduation ceremony ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Dușa decorează Drapelul de Luptă al UNAp (Minister Dușa decorates the NDU Combat Colors ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 787 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței (The Minister of National Defence addressing the audience ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 828 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Graduation ceremony ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 819 ori.
Conducerea M.Ap.N. ºi absolvenþii de la UNAp (The MoND leadership and the NDU graduates) - foto Cãtãlin Ovreiu
Conducerea M.Ap.N. și absolvenții de la UNAp (The MoND leadership and the NDU graduates) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 864 ori.