Ceremonia de absolvire a Promoției 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" a UNAp (Graduation ceremony of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" of “Carol I” National Defence University)

Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei (The Minister of National Defence addressing the audience ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței (The Minister of National Defence addressing the audience ) - foto Cătălin Ovreiu