Ceremonia de absolvire a Promoției 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" a UNAp (Graduation ceremony of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" of “Carol I” National Defence University)

Conducerea M.Ap.N. ºi absolvenþii de la UNAp (The MoND leadership and the NDU graduates) - foto Cãtãlin Ovreiu

Conducerea M.Ap.N. și absolvenții de la UNAp (The MoND leadership and the NDU graduates) - foto Cătălin Ovreiu