Ministrul apărării naționale a inaugurat Secția de radioterapie și Blocul operator dermato-oncologic ale SUUMC

Un alt aparat de ultimã generaþie al secþiei de radioterapie din cadrul Centrului de boli oncologice - foto Cãtãlin Ovreiu

Un alt aparat de ultimă generație al secției de radioterapie din cadrul Centrului de boli oncologice - foto Cătălin Ovreiu