Ministrul apărării naționale a inaugurat Secția de radioterapie și Blocul operator dermato-oncologic ale SUUMC

Imagine din Blocul operator dermato-oncologic inaugurat astãzi - foto Cãtãlin Ovreiu

Imagine din Blocul operator dermato-oncologic inaugurat astăzi - foto Cătălin Ovreiu