Ceremonia de sosire din misiune a Batalionului 20 Infanterie „Dolj” și de încheiere a misiunii Armatei României în provincia Zabul, teatrul de operații Afganistan (Mission accomplished in Zabul Province, Afghanistan)

Militari cu Drapelele de Luptã ale marilor unitãþi ºi unitãþilor care au participat la operaþiunea ISAF din provincia Zabul (The soldiers are marching off with the Combat Colors of the units that participated in ISAF operation from Zabul Province) - foto Cãtãlin Ovreiu

Militari cu Drapelele de Luptă ale marilor unități și unităților care au participat la operațiunea ISAF din provincia Zabul (The soldiers are marching off with the Combat Colors of the units that participated in ISAF operation from Zabul Province) - foto Cătălin Ovreiu