Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene (The Romanian Aviation and Air Force’s Day)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îl felicitã pe un pilot de la Baza 71 Aerianã de la Câmpia Turzii, cu prilejul Zilei Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene (Defence Minister, Mircea Duºa, congratulating a pilot from 71 Air Base, Câmpia Turzii, on Romanian Aviation and Air Force’s Day ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îl felicită pe un pilot de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii, cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene (Defence Minister, Mircea Dușa, congratulating a pilot from 71 Air Base, Câmpia Turzii, on Romanian Aviation and Air Force’s Day ) - foto Cătălin Ovreiu