Ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates)

Premierul Victor Ponta trece în revistã formaþia la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta reviewing the soldiers formation during the military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates )  - foto Valentin Ciobîrcã

Premierul Victor Ponta trece în revistă formația la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta reviewing the soldiers formation during the military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcă