Ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Defence Minister, Mircea Duºa, addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Defence Minister, Mircea Dușa, addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcă