Ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, oferã distincþii ºi-i felicitã pe ºefii de promoþie pe specializãri universitare din Academia Forþelor Terestre (Minister, Mircea Duºa, awarding and congratulating the chiefs of class of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, oferă distincții și-i felicită pe șefii de promoție pe specializări universitare din Academia Forțelor Terestre (Minister, Mircea Dușa, awarding and congratulating the chiefs of class of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcă