Ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer/profesional ºi de absolvire a promoþiei de ingineri militari CONSTANTIN BRÂNCOVEANU–300 - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonie - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã
Ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer/profesional și de absolvire a promoției de ingineri militari CONSTANTIN BRÂNCOVEANU–300 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 861 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 879 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 835 ori.
Aspect de la festivitate - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, oferã cadouri simbolice ºefilor de promoþie - foto Valentin Ciobîrcã Plantarea copacului promoþiei 2014 a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect de la festivitate - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 859 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, oferă cadouri simbolice șefilor de promoție - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 964 ori.
Plantarea copacului promoției 2014 a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 901 ori.
Plantarea copacului promoþiei 2014 a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcã
Plantarea copacului promoției 2014 a Academiei Tehnice Militare - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 854 ori.