Festivitatea de absolvire a promoției 2014 a Academiei Tehnice Militare

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, oferã cadouri simbolice ºefilor de promoþie - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, oferă cadouri simbolice șefilor de promoție - foto Valentin Ciobîrcă