Semnarea ultimelor trei aranjamente de implementare a Acordului dintre România și SUA privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice (Signing the last three arrangements for the implementation of the agreement concerning the location of the ballistic missile defense system in Romania)

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Cercul Militar Naþional - foto Eugen Mihai
(Ceremony held at the National Military Club)

Aspect de la ceremonia desfășurată la Cercul Militar Național - foto Eugen Mihai
(Ceremony held at the National Military Club)