Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii naþionale în localitatea Gãtaia, judeþul Timiº - foto MApNIntervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Timiº, afectate de inundaþii – foto sergent major Marius BudescuIntervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Timiº, afectate de inundaþii – foto sergent major Marius Budescu
Aspect din timpul vizitei ministrului apărării naționale în localitatea Gătaia, județul Timiș - foto MApN
Vizualizat: 507 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Timiș, afectate de inundații – foto sergent major Marius Budescu
Vizualizat: 511 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Timiș, afectate de inundații – foto sergent major Marius Budescu
Vizualizat: 484 ori.
Intervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Timiº, afectate de inundaþii – foto sergent major Marius BudescuIntervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Timiº, afectate de inundaþii – foto sergent major Marius BudescuIntervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Timiº, afectate de inundaþii – foto sergent major Marius Budescu
Intervenția militarilor în localități din județul Timiș, afectate de inundații – foto sergent major Marius Budescu
Vizualizat: 589 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Timiș, afectate de inundații – foto sergent major Marius Budescu
Vizualizat: 508 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Timiș, afectate de inundații – foto sergent major Marius Budescu
Vizualizat: 480 ori.
Ministrul Mircea Duºa a coordonat echipele de intervenþie din localitatea Gãtaia, judeþul Timiº - foto MApNMilitari ai Brigãzii 18 Infanterie BANAT, spre locul de intervenþie în sprijinul locuitorilor din Gãtaia, judeþul Timiº - foto MApNMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, s-a întâlnit cu autoritãþile publice locale din judeþul Caraº-Severin pentru stabilirea mãsurilor necesare protecþiei persoanelor afectate de inundaþii - foto MApN
Ministrul Mircea Dușa a coordonat echipele de intervenție din localitatea Gătaia, județul Timiș - foto MApN
Vizualizat: 506 ori.
Militari ai Brigăzii 18 Infanterie BANAT, spre locul de intervenție în sprijinul locuitorilor din Gătaia, județul Timiș - foto MApN
Vizualizat: 514 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, s-a întâlnit cu autoritățile publice locale din județul Caraș-Severin pentru stabilirea măsurilor necesare protecției persoanelor afectate de inundații - foto MApN
Vizualizat: 653 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, s-a întâlnit cu autoritãþile publice locale din judeþul Mehedinþi pentru stabilirea mãsurilor necesare protecþiei persoanelor afectate de inundaþii - foto Mãdãlina IlincaIntervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Argeº, afectate de inundaþii - foto MApN Intervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Argeº, afectate de inundaþii - foto MApN
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, s-a întâlnit cu autoritățile publice locale din județul Mehedinți pentru stabilirea măsurilor necesare protecției persoanelor afectate de inundații - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 552 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Argeș, afectate de inundații - foto MApN
Vizualizat: 676 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Argeș, afectate de inundații - foto MApN
Vizualizat: 738 ori.
Evaluarea situaþiei din localitatea Vaideeni, judeþul Vâlcea, pentru a sprijini lucrãrile de reabilitare la infrastructura rutierã, distrusã în urma inundaþiilor - foto MApNEvaluarea situaþiei din localitatea Vaideeni, judeþul Vâlcea, pentru a sprijini lucrãrile de reabilitare la infrastructura rutierã, distrusã în urma inundaþiilor - foto MApNEvaluarea situaþiei din localitatea Vaideeni, judeþul Vâlcea, pentru a sprijini lucrãrile de reabilitare la infrastructura rutierã, distrusã în urma inundaþiilor - foto MApN
Evaluarea situației din localitatea Vaideeni, județul Vâlcea, pentru a sprijini lucrările de reabilitare la infrastructura rutieră, distrusă în urma inundațiilor - foto MApN
Vizualizat: 698 ori.
Evaluarea situației din localitatea Vaideeni, județul Vâlcea, pentru a sprijini lucrările de reabilitare la infrastructura rutieră, distrusă în urma inundațiilor - foto MApN
Vizualizat: 758 ori.
Evaluarea situației din localitatea Vaideeni, județul Vâlcea, pentru a sprijini lucrările de reabilitare la infrastructura rutieră, distrusă în urma inundațiilor - foto MApN
Vizualizat: 688 ori.