Armata, pregătită să intervină în zonele afectate de inundații

Ministrul Mircea Duºa a coordonat echipele de intervenþie din localitatea Gãtaia, judeþul Timiº - foto MApN

Ministrul Mircea Dușa a coordonat echipele de intervenție din localitatea Gătaia, județul Timiș - foto MApN