Armata, pregătită să intervină în zonele afectate de inundații

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, s-a întâlnit cu autoritãþile publice locale din judeþul Caraº-Severin pentru stabilirea mãsurilor necesare protecþiei persoanelor afectate de inundaþii - foto MApN

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, s-a întâlnit cu autoritățile publice locale din județul Caraș-Severin pentru stabilirea măsurilor necesare protecției persoanelor afectate de inundații - foto MApN