Întâlnirea oficialã a ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, cu delegaþia americanã - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Official meeting of defence minister Mircea Duºa, with the American delegation)Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cãtalin Ovreiu 
(Official talks)
Întâlnirea oficială a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu delegația americană - foto Cătălin Ovreiu
(Official meeting of defence minister Mircea Dușa, with the American delegation)
Vizualizat: 520 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cătalin Ovreiu
(Official talks)
Vizualizat: 456 ori.