Întâlnire româno-americană la sediul M.Ap.N. (Romanian-American meeting at the Defence Ministry)

Întâlnirea oficialã a ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, cu delegaþia americanã - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Official meeting of defence minister Mircea Duºa, with the American delegation)

Întâlnirea oficială a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu delegația americană - foto Cătălin Ovreiu
(Official meeting of defence minister Mircea Dușa, with the American delegation)