Viceprim-ministrul Liviu Dragnea ºi ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, evalueazã stadiul lucrãrilor la Facilitatea de apãrare antirachetã de la Deveselu - foto Cãtãlin Ovreiu

Întâlnire de lucru cu oficiali americani la Facilitatea de apãrare antirachetã de la Deveselu - foto Cãtãlin Ovreiu

Declaraþie de presã la sediul Primãriei Deveselu, dupã întâlnirea cu oficialitãþile locale - foto Cãtãlin Ovreiu
Viceprim-ministrul Liviu Dragnea și ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, evaluează stadiul lucrărilor la Facilitatea de apărare antirachetă de la Deveselu - foto Cătălin Ovreiu

Vizualizat: 573 ori.
Întâlnire de lucru cu oficiali americani la Facilitatea de apărare antirachetă de la Deveselu - foto Cătălin Ovreiu

Vizualizat: 537 ori.
Declarație de presă la sediul Primăriei Deveselu, după întâlnirea cu oficialitățile locale - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 559 ori.