Ministrul Dușa în vizită la Facilitatea de apărare antirachetă de la Deveselu.

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea ºi ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, evalueazã stadiul lucrãrilor la Facilitatea de apãrare antirachetã de la Deveselu - foto Cãtãlin Ovreiu

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea și ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, evaluează stadiul lucrărilor la Facilitatea de apărare antirachetă de la Deveselu - foto Cătălin Ovreiu