Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său azer, la sediul M.Ap.N.

MInistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ministrul azer al apãrãrii, generalul-colonel Zakir Hasanov - foto Cãtãlin Ovreiu

MInistrul apărării naționale, Mircea Dușa, și ministrul azer al apărării, generalul-colonel Zakir Hasanov - foto Cătălin Ovreiu