Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său azer, la sediul M.Ap.N.

Aspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Cătălin Ovreiu