Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său azer, la sediul M.Ap.N.

Miniºtrii român ºi azer ai apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Cãtãlin Ovreiu

Miniștrii român și azer ai apărării salută Garda de Onoare - foto Cătălin Ovreiu