Ministrul apărării naționale la Reuniunea Informală a Miniștrilor Apărării din statele membre ale UE (The Defence Minister, at the Informal Meeting of the Ministers of Defence from the EU member states)

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu ministrul italian al apãrãrii, Roberta Pinotti

Ministrul Mircea Dușa împreună cu ministrul italian al apărării, Roberta Pinotti