Ministrul apărării naționale la Reuniunea Informală a Miniștrilor Apărării din statele membre ale UE (The Defence Minister, at the Informal Meeting of the Ministers of Defence from the EU member states)

Fotografie de grup cu miniºtrii apãrãrii din Uniunea Europeanã
(Group photo with the defence ministers of the European Union member states )

Fotografie de grup cu miniștrii apărării din Uniunea Europeană
(Group photo with the defence ministers of the European Union member states )