Topliþa - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei de la Liceul „Octavian Codru Tãslãuanu”
(Topliþa – Defence minister, Mircea Duºa, addressing the audience at „Octavian Codru Tãslãuanu” High-school)Topliþa - Ministrul Duºa în timpul ceremoniei de deschidere a anului de învãþãmânt
(Topliþa – Minister Duºa during the educational year opening ceremony)Topliþa - Elevi, profesori ºi pãrinþi prezenþi la deschiderea anului ºcolar
(Topliþa – Students, teachers and parents attending the educational year opening ceremony)
Toplița - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței de la Liceul „Octavian Codru Tăslăuanu”
(Toplița – Defence minister, Mircea Dușa, addressing the audience at „Octavian Codru Tăslăuanu” High-school)
Vizualizat: 579 ori.
Toplița - Ministrul Dușa în timpul ceremoniei de deschidere a anului de învățământ
(Toplița – Minister Dușa during the educational year opening ceremony)
Vizualizat: 592 ori.
Toplița - Elevi, profesori și părinți prezenți la deschiderea anului școlar
(Toplița – Students, teachers and parents attending the educational year opening ceremony)
Vizualizat: 562 ori.
Topliþa - Ministrul Mircea Duºa a premiat-o pe Raluca Maria Suciu, cea mai bunã elevã a liceului, care a obþinut trei note de 10 la examenul de Bacalaureat
(Topliþa - Minister Mircea Duºa awarded Raluca Maria Suciu, the best high-school student, who got three marks of 10 at the High-school Graduation Exam )Topliþa - Elevi în prima zi de ºcoalã
(Topliþa – Students in the first day of school )Breaza - Aspect de la ceremonia de deschidere a noului an ºcolar
(Breaza - Educational year opening ceremony)
Toplița - Ministrul Mircea Dușa a premiat-o pe Raluca Maria Suciu, cea mai bună elevă a liceului, care a obținut trei note de 10 la examenul de Bacalaureat
(Toplița - Minister Mircea Dușa awarded Raluca Maria Suciu, the best high-school student, who got three marks of 10 at the High-school Graduation Exam )
Vizualizat: 559 ori.
Toplița - Elevi în prima zi de școală
(Toplița – Students in the first day of school )
Vizualizat: 531 ori.
Breaza - Aspect de la ceremonia de deschidere a noului an școlar
(Breaza - Educational year opening ceremony)
Vizualizat: 609 ori.
Breaza - Aspect de la rostirea legãmântului cantemirist
(Breaza – Students are making the vow)Breaza - Secretarul de stat Valeriu Nicuþ acordã grade unor elevi din clasa a XII-a
(Breaza – State Secretary Valeriu Nicuþ giving grades to several 12th grade students)Alba Iulia - Ministrul apãrãrii Mircea Duºa primeºte onorul la ceremonia de deschidere a noului an ºcolar de la Colegiul Naþional Militar "Mihai Viteazul"
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Duºa is given the honor at the educational year opening ceremony from "Mihai Viteazul" Military High-school)
Breaza - Aspect de la rostirea legământului cantemirist
(Breaza – Students are making the vow)
Vizualizat: 571 ori.
Breaza - Secretarul de stat Valeriu Nicuț acordă grade unor elevi din clasa a XII-a
(Breaza – State Secretary Valeriu Nicuț giving grades to several 12th grade students)
Vizualizat: 594 ori.
Alba Iulia - Ministrul apărării Mircea Dușa primește onorul la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Național Militar "Mihai Viteazul"
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Dușa is given the honor at the educational year opening ceremony from "Mihai Viteazul" Military High-school)
Vizualizat: 657 ori.
Alba Iulia - Ceremonia de deschidere a noului an ºcolar la Colegiul Naþional Militar "Mihai Viteazul"
(Alba Iulia - Educational year opening ceremony at "Mihai Viteazul" Military High-school)Alba Iulia - Ministrul apãrãrii Mircea Duºa se adreseazã audienþei 
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Duºa addressing the audience)Alba Iulia - Ministrul apãrãrii Mircea Duºa, împreunã cu elevii într-o salã de clasã
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Duºa, together with the high-school students in a classroom)
Alba Iulia - Ceremonia de deschidere a noului an școlar la Colegiul Național Militar "Mihai Viteazul"
(Alba Iulia - Educational year opening ceremony at "Mihai Viteazul" Military High-school)
Vizualizat: 542 ori.
Alba Iulia - Ministrul apărării Mircea Dușa se adresează audienței
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Dușa addressing the audience)
Vizualizat: 576 ori.
Alba Iulia - Ministrul apărării Mircea Dușa, împreună cu elevii într-o sală de clasă
(Alba Iulia – Defence Minister Mircea Dușa, together with the high-school students in a classroom)
Vizualizat: 560 ori.
Alba Iulia - Aspect de la ceremonia de deschidere a noului an ºcolar
(Alba Iulia - Educational year opening ceremony)Câmpulung Moldovenesc - ªeful Statului Major General ªtefan Dãnilã primeºte onorul la ceremonia de deschidere a noului an ºcolar de la Colegiul Militar Liceal "ªtefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The Chief of General Staff ªtefan Dãnilã is given the honor at the educational year opening ceremony from "ªtefan Cel Mare" Military High-school)Câmpulung Moldovenesc - Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "ªtefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The students of "ªtefan Cel Mare" Military High-school marching off)
Alba Iulia - Aspect de la ceremonia de deschidere a noului an școlar
(Alba Iulia - Educational year opening ceremony)
Vizualizat: 517 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Șeful Statului Major General Ștefan Dănilă primește onorul la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Militar Liceal "Ștefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The Chief of General Staff Ștefan Dănilă is given the honor at the educational year opening ceremony from "Ștefan Cel Mare" Military High-school)
Vizualizat: 548 ori.
Câmpulung Moldovenesc - Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Ștefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The students of "Ștefan Cel Mare" Military High-school marching off)
Vizualizat: 571 ori.