Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Topliþa - Ministrul Duºa în timpul ceremoniei de deschidere a anului de învãþãmânt
(Topliþa – Minister Duºa during the educational year opening ceremony)

Toplița - Ministrul Dușa în timpul ceremoniei de deschidere a anului de învățământ
(Toplița – Minister Dușa during the educational year opening ceremony)