Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Topliþa - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei de la Liceul „Octavian Codru Tãslãuanu”
(Topliþa – Defence minister, Mircea Duºa, addressing the audience at „Octavian Codru Tãslãuanu” High-school)

Toplița - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței de la Liceul „Octavian Codru Tăslăuanu”
(Toplița – Defence minister, Mircea Dușa, addressing the audience at „Octavian Codru Tăslăuanu” High-school)