Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Topliþa - Elevi, profesori ºi pãrinþi prezenþi la deschiderea anului ºcolar
(Topliþa – Students, teachers and parents attending the educational year opening ceremony)

Toplița - Elevi, profesori și părinți prezenți la deschiderea anului școlar
(Toplița – Students, teachers and parents attending the educational year opening ceremony)