Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Topliþa - Elevi în prima zi de ºcoalã
(Topliþa – Students in the first day of school )

Toplița - Elevi în prima zi de școală
(Toplița – Students in the first day of school )